Than Quảng Ninh bế tắc

MỸ PHẠM

Theo BLĐ đội bóng đất Mỏ, sở dĩ đội buộc phải thương lượng với 7 bản hợp đồng mới về việc giảm thời gian hợp đồng và tiền lót tay vì khó khăn tài chính. Nguyên nhân là tiền từ nhà tài trợ chính Tập đoàn Than Khoáng sản VN và ngân sách của tỉnh đều chưa được rót xuống. Từ đầu giải mọi chi phí tập luyện, di chuyển, lương cho các cầu thủ đều được chi tạm bởi Công ty Tuyển Than Cửa Ông, đơn vị quản lý đội bóng. Việc thương lượng giữa ban lãnh đạo và các cầu thủ hiện vẫn chưa có lối ra.

MỸ PHẠM

Tin cùng chuyên mục