Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018

Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018

Tổng đài nhắn tin SMS bình chọn bắt đầu mở từ 9 giờ 00 phút ngày 28-11-2018 cho đến thời điểm cuối cùng vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 20-12-2018. Giải thưởng được trao cho 1 ứng cử viên có số lượt bình chọn cao nhất qua tổng đài 8577.

Danh sách 25 cầu thủ được đề cử gồm:


Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 ảnh 1
Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 ảnh 2
Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 ảnh 3
Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 ảnh 4
Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 ảnh 5
Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 ảnh 6
 Cách bình chọn:

*Ví dụ: Bình chọn cho ứng cử viên Nguyễn Văn A (Mã số 01), các bạn soạn cú pháp: BC  khoảng cách 01 gửi 8577 (5.000đ/tin nhắn).

CAO TƯỜNG - Infographic: HỮU VI

Các tin, bài viết khác