Năm chủ đề “Dụng cụ tập luyện TDTT đơn giản cho cộng đồng”

Mô hình cần được nhân rộng

Sở VH- TT-DL TPHCM đã tổ chức tổng kết triển khai kế hoạch xây dựng năm chủ đề “Dụng cụ tập luyện TDTT đơn giản cho cộng đồng” vào sáng qua (16-9). Sau hơn 1 năm thực hiện, hiện nay đã có 13/24 quận, huyện và 3 đơn vị sự nghiệp tiến hành lắp đặt 251 dụng cụ TDTT đơn giản tại 36 địa điểm với tổng kinh phí trang bị là 2,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa khoảng 400 triệu. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải cũng đã tiếp tay cùng ngành TDTT qua việc tiết kiệm kinh phí duy tu để lắp đặt dụng cụ ở 6 công viên.

Sở VH- TT-DL TPHCM đã tổ chức tổng kết triển khai kế hoạch xây dựng năm chủ đề “Dụng cụ tập luyện TDTT đơn giản cho cộng đồng” vào sáng qua (16-9). Sau hơn 1 năm thực hiện, hiện nay đã có 13/24 quận, huyện và 3 đơn vị sự nghiệp tiến hành lắp đặt 251 dụng cụ TDTT đơn giản tại 36 địa điểm với tổng kinh phí trang bị là 2,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa khoảng 400 triệu. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải cũng đã tiếp tay cùng ngành TDTT qua việc tiết kiệm kinh phí duy tu để lắp đặt dụng cụ ở 6 công viên.

Qua ý kiến tham luận thì đây là một chủ trương đúng đắn, được người dân đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng thường xuyên tập luyện khoảng 10 ngàn người mỗi ngày tại 36 địa điểm, góp phần gia tăng số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên tại các địa phương.

Từ những thuận lợi và kinh nghiệm sau một năm thực hiện chủ đề và những khó khăn khách quan trước mắt (kinh phí, địa điểm, v.v.), các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi nhiều ý kiến thiết thực về các biện pháp đặt dụng cụ ở các địa điểm khác, đa dạng hóa dụng cụ, vận động kinh phí xã hội hóa, kiểm tra thường xuyên chất lượng dụng cụ, nâng cao ý thức bảo vệ dụng cụ của người dân và đánh giá hiệu quả để có thể tổ chức thực hiện chủ đề ngày một tốt hơn.

Trúc Quỳnh

Tin cùng chuyên mục