Không thể khác

- Cách đây vài hôm, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tham vấn các chuyên gia về thực hiện Luật TDTT. Hội nghị này có nhiều điều đáng nói.

 
Không thể khác

- Ồ, đơn vị nào tổ chức vậy?

- Hội nghị do Ủy ban Văn hóa Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng (Quốc hội) tổ chức nhằm góp ý về việc thực hiện Luật TDTT 2006 và góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT chuẩn bị trình Quốc hội thông qua.

- Nếu nhớ không lầm, Ủy ban đã tổ chức nhiều đoàn làm việc với các địa phương và tiến hành lấy ý kiến chuyên gia ở phía Nam thì phải?

- Ùm! Sau lần này, Ủy ban tiếp tục hội nghị tham vấn chuyên gia ở miền Trung và tổ chức cuộc làm việc với Ủy ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Với thể thao Việt Nam, Hội nghị vừa rồi vỡ ra nhiều thứ mà trước đó chưa giải quyết dứt điểm.

- Ví dụ coi?

- Chúng ta cần thay đổi tư duy để phát triển. Cụ thể, nên thúc đẩy việc làm kinh tế thể thao để lấy tài chính nuôi ngành này phát triển, đừng mãi đợi ngân sách nhà nước. Theo nghiên cứu, tại Mỹ ngành công nghiệp thể thao đóng góp 3,8% vào GPD quốc gia, tại Trung Quốc là 0,8%...

- Còn Việt Nam?

- Theo Luật TDTT 2006 hướng đến việc 20-30 năm nữa thể thao phải làm kinh tế mạnh.

- Đấy là xu hướng chung nhưng ở Việt Nam đang rất rề rà.

- Không sai, nhưng muốn làm tốt phải cho kinh doanh sớm các hoạt động như cá cược thể thao để có nguồn thu. Thực tiễn cho thấy, sau 10 năm thực thi luật TDTT việc tổ chức thực hiện luật vẫn kém hiệu quả.

- Xứ mình hiện đang chậm hơn so với một số nước trong vùng.

- Thời điểm này đồng ý thể thao vẫn cần ngân sách, nhưng quan trọng là nguồn thu từ những hoạt động kinh tế khác mới quan trọng.

- Ờ, bất luận thế nào thì cũng phải làm kinh tế thể thao, còn ngó mãi vào ngân sách thì thôi xin… chạy làng.

Tin cùng chuyên mục