VIB dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 25%

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2016, dự kiến diễn ra ngày 28-4 tại Hà Nội. Theo lịch trình công bố, đại hội cũng sẽ bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016-2019.

Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng ở mức cao

Theo tờ trình dự kiến đưa ra tại đại hội lần này, các cổ đông của VIB sẽ biểu quyết việc chia cổ tức tiền mặt 8,5% và phương án tăng vốn điều lệ từ 4.850 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tương đương 16,5%. Như vậy, nếu được thông qua cho cả 2 phương án, tổng mức cổ tức mà cổ đông của VIB nhận được cho năm 2015 sẽ là 25%, một mức khá ấn tượng so với các ngân hàng khác hiện nay. Năm ngoái, VIB cũng thực hiện chia 9% cổ tức tiền mặt và 14% cổ phiếu thưởng cho các cổ đông.

Quản trị rủi ro tốt và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận

Theo số liệu công bố, trong năm 2015, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 655 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch mà đại hội đề ra. Tăng trưởng tín dụng đạt 24,9%, tổng tài sản tăng 5% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2,07%. Năm 2016, VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 675 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục phấn đấu ở mức 25%. VIB hiện đang là một trong số các ngân hàng có chất lượng vốn chủ sở hữu thực chất ở mức an toàn cao, với hệ số an toàn vốn (CAR) thường xuyên ở mức 17%-18%. Trong số 10 ngân hàng được chọn triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao nhất với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 13%- so với mức được yêu cầu là 8% và hệ thống công nghệ đã sẵn sàng vận hành.

Được các tổ chức uy tín đánh giá cao

Ngoài các kết quả tài chính trong năm 2015, VIB còn được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, điển hình là việc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh tài chính trong số các ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá; Giải thưởng “Ngân hàng của năm” của tạp chí The Banker - ấn phẩm tài chính ngân hàng có uy tín trên thế giới; Giải thưởng “Đối tác hàng đầu và Đối tác ngân hàng SME tại Việt Nam” của ADB.

Cũng theo báo cáo của VIB, các định chế tài chính lớn như IFC và ADB đánh giá cao cấu trúc quản trị minh bạch, sử dụng hiệu quả hạn mức được cấp nên tiếp tục gia tăng hạn mức cam kết bảo lãnh cho VIB lên tương ứng 50% và 88%. Tài liệu cũng cho thấy, năm 2015, Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng của VIB khi sở hữu 20% cổ phần của VIB. CBA cũng tăng cường hỗ trợ chuyển giao chuyên gia và công nghệ tiên tiến giúp VIB nâng cao uy tín và năng lực trên thị trường tài chính.

Năm 2015, VIB đã ký kết hợp tác độc quyền với các đối tác uy tín nhằm gia tăng nhiều lợi ích tới các khách hàng, như hợp đồng Bancassurance với Prudential Việt nam và tài trợ cho vay ô tô với BMW.

Lãnh đạo VIB cho biết thêm với việc toàn hệ thống VIB tập trung thực hiện một cách nhất quán chiến lược, kế hoạch kinh doanh, cùng với những định hướng trong công tác quản trị, VIB đang tiến gần hơn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn “Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam”.  

LONG THƯỢNG

Tin cùng chuyên mục