Quản lý thông tin trong chăm sóc sức khỏe

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế phối hợp Văn phòng Đại diện Công ty Pfizer (Thái Lan) vừa tổ chức Hội thảo “Quản lý thông tin trong chăm sóc sức khỏe” tại Hà Nội và TPHCM.

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế phối hợp Văn phòng Đại diện Công ty Pfizer (Thái Lan) vừa tổ chức Hội thảo “Quản lý thông tin trong chăm sóc sức khỏe” tại Hà Nội và TPHCM.

Quản lý, cập nhật, chia sẻ và cung cấp thông tin trong chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả đến với các đối tượng khác nhau, nhất là bệnh nhân, dư luận xã hội thông qua các cơ quan truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, là  mục tiêu cao nhất mà ngành y tế đang triển khai thực hiện tại tất cả các địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh. Hội thảo tạo cơ hội để các nhà quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh thảo luận, cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thực hành truyền thông, cung cấp thông tin y tế và chia sẻ hiệu quả thông tin với giới truyền thông.

Các chủ đề quan trọng được chia sẻ và thảo luận tại hội thảo  gồm: định hướng và kinh nghiệm, kỹ năng truyền thông và cung cấp thông tin y tế trong thời đại truyền thông đa phương tiện. Các bác sĩ được huấn luyện về truyền thông và thực hành các tình huống thực tiễn ở bệnh viện trên cơ sở các hiểu biết đầy đủ hơn về truyền thông được cung cấp tại hội thảo.

Ông Bradley Allen Silcox, Đại diện Công ty Pfizer (Thái Lan), cho biết: “Một trong những sứ mệnh quan trọng của Pfizer toàn cầu là đồng hành đội ngũ y, bác sĩ tại địa phương mà chúng tôi hoạt động nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, phục vụ bệnh nhân tốt hơn, nhiều hơn.

Phú Quốc

Tin cùng chuyên mục