Ông Lê Minh Hà được bổ nhiệm là Giám đốc Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam

Cục TDTT đã bổ nhiệm công tác cán bộ và ông Lê Minh Hà được giữ vai trò Giám đốc Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo Cục TDTT trao Quyết định cán bộ đối với ông Lê Minh Hà. Ảnh: CỤC TDTT
Lãnh đạo Cục TDTT trao Quyết định cán bộ đối với ông Lê Minh Hà. Ảnh: CỤC TDTT

Cục TDTT đã tiến hành công tác bổ nhiệm cán bộ đối với Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam trong ngày 16-5, theo đó ông Lê Minh Hà được giữ vai trò Giám đốc Trung tâm. Thời gian bổ nhiệm theo Quyết định cán bộ có có nhiệm kỳ là 5 năm.

Trước đó, ông Lê Minh Hà là Phó Giám đốc Trung tâm thể thao Ba Đình (thuộc Cục TDTT). Việc bổ nhiệm Giám đốc đối với Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam được Cục TDTT thực hiện nhằm kiện toàn công tác cán bộ quản lý tại đơn vị này. Trước đó, nguyên Giám đốc Trung tâm là bác sỹ Nguyễn Văn Phú đã chuyển công tác tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục TDTT, có chức năng nghiên cứu, kiểm tra, phòng chống doping trong lĩnh vực thể thao.

Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 28-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam là 1 trong 10 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục TDTT quản lý. Hiện tại, cán bộ của Trung tâm này là người thực hiện công tác lấy mẫu kiểm tra doping tại các giải thể thao trong nước. Năm 2018, Tổng cục TDTT đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục