Cục TDTT bổ nhiệm nhân sự Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình

Cục TDTT đã bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đối với ông Phạm Quốc Hưng.

Cục TDTT đã bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng (giữ) giữ vai trò Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: MINH MINH
Cục TDTT đã bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng (giữ) giữ vai trò Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: MINH MINH

Ngày 15-4 tại Hà Nội, Cục TDTT đã chính thức công bố quyết định và bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng giữ chức danh Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình chỉ có duy nhất 1 Giám đốc là ông Nguyễn Trọng Hổ và không có nhân sự giữ vai trò Phó Giám đốc Khu liên hợp.

Ông Phạm Quốc Hưng là thạc sỹ giáo dục thể chất, thạc sỹ hành chính công và trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là chuyên viên chính văn phòng của Cục TDTT. Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình Phạm Quốc Hưng bắt đầu làm việc từ ngày 16-4.

Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp do Cục TDTT quản lý. Hiện tại, đơn vị này là đơn vị tự chủ về tài chính. Trong quyết định của Bộ VH-TT-DL về giao tự chủ tài chính cho Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (thời gian 2023-2025) đã ghi cụ thể: Khu liên hợp được phân loại đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ/cấp chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định 2023 là: không. Kinh phí đặt hàng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: không. Nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên: không. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định. Chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ VH-TT-DL, Cục trưởng Cục TDTT và Giám đốc Khu liên hợp thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tin cùng chuyên mục