Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019

Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019

Ngày 16-12, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã công bố danh sách đề cử các hạng mục cho cuộc bầu chọn của năm 2019. Dưới đây là danh sách các ứng viên ở hạng mục Quả bóng vàng Futsal.
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 1
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 2
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 3
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 4
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 5
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 6
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 7
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 8
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 9
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2019 ảnh 10

Tin cùng chuyên mục