Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019

Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019

Ngày 16-12, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã công bố danh sách đề cử các hạng mục cho cuộc bầu chọn của năm 2019. Dưới đây là danh sách các ứng viên ở hạng mục Quả bóng vàng nam 2019.
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 1
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 2
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 3
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 4
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 5
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 6
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 7
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 8
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 9
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 10
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 11
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 12
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 13
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 14
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 15
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 16
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 17
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 18
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 19
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 20
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 21
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 22
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 23
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 24
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng nam 2019 ảnh 25

Tin cùng chuyên mục