Tổng cục TDTT sẽ xuống thành Cục TDTT từ ngày 1-7

Như vậy, cơ quan quản lý cao nhất về lĩnh vực thể thao là Tổng cục TDTT sẽ trở thành môn hình Cục TDTT từ ngày 1-7 và Bộ VH-TT-DL đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Cục TDTT.
Từ ngày 1-7, cơ quan quản lý cao nhất về thể thao sẽ là Cục TDTT. Ảnh: D.P
Từ ngày 1-7, cơ quan quản lý cao nhất về thể thao sẽ là Cục TDTT. Ảnh: D.P

Ngày 5-6, Bộ VH-TT-DL chính thức ra Quyết định để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TDTT và Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2023. Điều này đồng nghĩa, Tổng cục TDTT chính thức trở thành Cục TDTT từ thời điểm trên.

Theo Quyết định của Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT là tổ chức hành chính thuộc Bộ VH-TT-DL, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thể dục, thể thao trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cục TDTT có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, trụ sở tại thành phố Hà Nội. Cũng trong Quyết định, tên giao dịch tiếng Anh của Cục TDTT là “Sports Authority of Viet Nam” (SAV).

Ở cơ cấu tổ chức của Cục TDTT, về cấp quản lý, cơ quan này sẽ có Cục trưởng và Phó Cục trưởng. Có 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm Phòng TDTT cho mọi người; Phòng thể thao thành tích cao 1; Phòng thể thao thành tích cao 2; Phòng hợp tác quốc tế; Phòng kế hoạch, tài chính; Phòng tổ chức cán bộ; Văn phòng.

Ngoài ra các đơn vị sự nghiệp công lập của Cục TDTT gồm Viện khoa học TDTT; Trung tâm HLTTQG Hà Nội; Trung tâm HLTTQG TPHCM; Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng; Trung tâm HLTTQG Cần Thơ; Trung tâm doping và y học thể thao; Trung tâm thông tin – truyền thông TDTT; Trung tâm thể thao Ba Đình; Bệnh viện thể thao Việt Nam và Khu liên hợp thể thao Quốc gia.

Với cơ cấu trên, cơ quan Tạp chí thể thao thuộc Tổng cục TDTT chính thức không còn khi đơn vị này xuống thành Cục TDTT. Được biết, Tạp chí thể thao được sáp nhập cùng Trung tâm thông tin (Tổng cục TDTT) và thành đơn vị mới là Trung tâm thông tin – truyền thông TDTT.

Quyết định ghi rõ về sự chuyển tiếp từ Tổng cục TDTT thành Cục TDTT: “Cục TDTT kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục TDTT theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan;

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT có trách nhiệm thực hiện các thủ tục sáp nhập Tạp chí thể thao vào Trung tâm Thông tin TDTT thành Trung tâm thông tin – truyền thông TDTT theo quy định của pháp luật và hoàn thành trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành”.

Hiện tại, Tổng cục TDTT có trụ sở chính tại số 36 phố Trần Phú, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tổng cục trưởng hiện tại là ông Đặng Hà Việt. Ngoài ra, Tổng cục TDTT có các Phó Tổng cục trưởng là ông Trần Đức Phấn, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, ông Nguyễn Hồng Minh và bà Lê Thị Hoàng Yến.

Tin cùng chuyên mục