Siemens kinh doanh tốt trong quý 3

Trong quý 3 của năm tài khóa 2014, Siemens đã có kết quả kinh doanh tốt trong hầu hết các lĩnh vực ngoại trừ một số bộ phận thuộc Ban Năng lượng. Lợi tức tăng và đạt mức 1,4 tỷ EUR so với mức 1,1 tỷ EUR của cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tương ứng cũng tăng từ 1,27 EUR lên 1,62 EUR. Tổng lợi nhuận các ban tăng và đạt mức 1,7 tỷ EUR, nhưng cũng bị hạn chế bởi sự suy giảm về lợi nhuận của Ban Năng lượng. Doanh thu tăng 1% đạt mức 17,9 tỷ EUR và lượng đơn hàng vẫn ổn định tại mức 19,4 tỷ EUR. Tỷ lệ đơn hàng/doanh thu là 1,08 và trị giá lượng đơn hàng chưa thực hiện là 101 tỷ EUR. Dòng tiền tự do từ các hoạt động kinh doanh tăng từ 1 tỷ EUR của năm ngoái lên mức 1,1 tỷ EUR.

Việc lợi nhuận của Ban Năng lượng giảm xuống còn 405 triệu EUR, doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái là do sự sụt giảm lợi nhuận của các bộ phận trong ban. Đáng chú ý nhất là bộ phận Truyền tải điện với các chi phí dự án, gồm chi phí 128 triệu EUR chủ yếu liên quan tới các dự án kết nối lưới điện đến các trạm phong điện ngoài khơi và chi phí 27 triệu EUR liên quan tới các dự án truyền tải điện cao áp một chiều ở Anh. Tuy nhiên, Ban Năng lượng đã có một quý tăng trưởng đáng kể về lượng đơn hàng với những hợp đồng lớn trong tất cả các bộ phận, gồm đơn hàng của trạm phong điện ngoài khơi trị giá 1,6 tỷ EUR.

Lợi nhuận quý 3 của Ban Y tế giảm xuống mức 436 triệu EUR, chủ yếu do tác động của tỷ giá, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị chẩn đoán hình ảnh và điều trị của ban. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu Ban Y tế giảm 1% và lượng đơn hàng tăng 2%.

Với lợi nhuận đạt mức 548 triệu EUR, tăng từ mức 363 triệu EUR của năm ngoái, Ban Công nghiệp đóng góp nhiều nhất cho tổng lợi nhuận các ban. Lợi nhuận này cho thấy một sự cải thiện đáng kể trong các lĩnh vực kinh doanh chu kỳ ngắn của Ban Công nghiệp. Doanh thu của ban tăng 3% và lượng đơn hàng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ban Cơ sở hạ tầng & Thành phố đã có một quý kinh doanh vững vàng với lợi nhuận 350 triệu EUR, gồm lợi nhuận ròng tăng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của ban. Với doanh thu tăng đáng kể cùng việc thực thi các dự án đường sắt lớn, bộ phận Giao thông vận tải và Dịch vụ hậu cần đã có những đóng góp to lớn nhất cho sự cải thiện lợi nhuận của ban. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của ban tăng 8%. Lượng đơn đặt hàng của ban lại thấp hơn do năm tài khóa 2013 có những đơn hàng rất lớn của bộ phận Giao thông vận tải và Dịch vụ, trong đó phải kể đến một đơn hàng với trị giá 3 tỷ EUR đặt mua tàu và dịch vụ bảo trì ở Anh.

Quỳnh Trâm

Tin cùng chuyên mục