Từ khóa: #Phụ trách bộ môn vovinam (Tổng cục TDTT) ông Ngô Bá Huy