Từ khóa: #Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã được phủ miếng bảo vệ để chuẩn bị cho Lễ khai mạc