Từ khóa: #Chủ nhà Nhật Bản dẫn đầu niềm hy vọng châu Á