Vấn đề nợ tiền thuế đất của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ được xem xét cụ thể

Bộ VH-TT-DL đang làm việc để tham mưu và tìm phương hướng giải quyết sớm nhất vấn đề của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là nợ thuế đất.

Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình vẫn đang trong tình trạng nợ tiền thuế đất. Ảnh: MINH MINH
Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình vẫn đang trong tình trạng nợ tiền thuế đất. Ảnh: MINH MINH

> Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình không được khoanh nợ thuế hơn 941 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã trả lời Đại biểu Quốc hội trong chiều 5-6 tại phiên chất vấn, trong đó có nội dung liên quan tới việc giải quyết nợ thuế đất của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời: “Sau Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 106/KL-TTCP ngày 11-5-2021, chúng tôi nỗ lực tập trung rà soát để xử lý các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Bộ VH-TT-DL tập trung khắc phục. Chúng tôi có những việc đã làm, có việc đang làm. Chúng tôi đã báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ VH-TT-DL đang đưa ra các nội dung thực hiện gồm 1 là cho rà soát quy hoạch; 2 là xử các vấn đề đất đai; 3 là xử lý những tồn động; 4 là thực hiện các đề án cụ thể để trình Thủ tướng phê duyệt cho phép sau đó triển khai. Từ đó giải quyết bài toán về nợ thuế đất và đưa Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình vào sử dụng như thế nào theo hướng đầu tư công quản trị tư để có hiệu quả hơn trong chống lãng phí”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng khẳng định “Những đề án liên danh liên kết là không thuộc thẩm quyền của Bộ VH-TT-DL mà sẽ phải lấy ý kiến của các Bộ liên quan, trình cấp có thẩm quyền xử lý. Bộ VH-TT-DL không sợ sai khi thực hiện nhưng phải làm cho đúng, nếu không lại sai tiếp giống như Kết luận số 106/KL-TTCP được Thanh tra Chính phủ ban hành trước đây”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết thời gian tới Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ làm việc để nắm bắt báo cáo tổng thể về Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Tháng 3 năm nay, Bộ Tài chính đã có văn bản gởi Văn phòng Chính phủ và con số tổng nợ thuế của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình tính tới hết tháng 11 năm ngoái là 941 tỷ 702 triệu đồng (con số gồm tiền thuê đất là 475,2 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,2 tỷ đồng; tiền phạt vi phạm hành chính là 947 triệu đồng; tiền chậm nộp là 458,2 tỷ đồng). Văn bản đã chỉ rõ các trường hợp thuộc diện khoanh nợ tiền thuế theo Luật Quản lý thuế đã quy định tuy nhiên Bộ Tài chính cho biết Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình không thuộc trường hợp được khoanh tiền thuế nợ và không tính tiền chậm nộp. Do đó, cơ quan thuế không có căn cứ để thực hiện khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp đối với các khoản tiền thuế, tiền thuê đất còn nợ của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Tin cùng chuyên mục