Từ khóa: #Valencia tiếp tục rối loạn

Anil Murthy không phải là quan chức đầu tiên của Valencia “bất mãn” với ông chủ Peter Lim.

Valencia tiếp tục rối loạn, sa thải Chủ tịch Anil Murthy

Hội đồng quản trị Valencia vừa ra quyết định sa thải Chủ tịch Anil Murthy sau khi xác định về độ chính xác trong một đoạn băng ghi âm mà trong đó ông đã có những phát ngôn nhạy cảm và mang tính xúc phạm với nhiều cá nhân, bao gồm cả ông chủ của mình là Peter Lim.