Từ khóa: #Tuyển thủ chuẩn bị SEA Games 31 đã hưởng chế độ ăn 480 ngàn đồng/ngày