Từ khóa: #Tuyển Mỹ và động lực cao từ cuộc gọi của Tổng thống Joe Biden