Xin tỉnh táo

Xin tỉnh táo

Từ sáng đến giờ, tía của Tí Hon chẳng thấy nó đâu, cứ đi tìm ở mấy nhà hàng xóm nhưng không có. Về đến nhà lại thấy nó ngồi hí hoáy viết cái gì đó.

Đọc nhiều nhất