Ảnh: Đ.Viên

16 năm và 3 bàn thua

Sai lầm của Minh Long hay Công Phượng không thực hiện thành công quả 11m chỉ phản ánh một điều: Bóng đá Việt hay thể thao Việt, dưới cơ, còn thua bóng đá Thái Lan. 

Đọc nhiều nhất