Từ khóa: #sự bất lực của Real mang tên Hazard và James