Nhìn lại trận Brian Ortega hạ Yair Rodriguez trước khi Ortega so găng cùng Diego Lopes vào lúc 29-6 tới tại UFC 303

Tin cùng chuyên mục