Từ khóa: #Mexico phá tan hy vọng giành HCĐ của chủ nhà