Từ khóa: #Lê Nguyễn Paul độc chiếm ngôi đầu giải vô địch hồ ngắn toàn quốc