Lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2023 tại Việt Nam

Ban chỉ đạo Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2023 tại Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Năm nay chúng ta sẽ là chủ nhà của Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13-2023 và tranh tài ở Đà Nẵng. Ảnh: TCTDTT
Năm nay chúng ta sẽ là chủ nhà của Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13-2023 và tranh tài ở Đà Nẵng. Ảnh: TCTDTT

Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 28-3-2023 thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam đã được ban hành. Theo đó, Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo - ông Nguyễn Kim Sơn. Các Phó trưởng Ban gồm thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo – bà Ngô Thị Minh (Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo); thứ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Lương Tam Quang và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - bà Ngô Thị Kim Yến.

Danh sách ủy viên Ban chỉ đạo gồm ông Hoàng Đạo Cương (thứ trưởng Bộ VH-TT-DL), ông Đỗ Hùng Việt (thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Trần Văn Thuấn (thứ trưởng Bộ Y tế), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư), ông Nguyễn Thanh Lâm (thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông), ông Nguyễn Minh Triết (Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), bà Nguyễn Thị Nghĩa (Chủ tịch Hội thể thao học sinh Việt Nam), ông Đặng Hà Việt (Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT), ông Phan Ngọc Tiến (Trưởng ban thể thao VTV), ông Nguyễn Thanh Đề (Vụ trưởng Vụ giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục & Đào tạo).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam; đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội ở trung ương do thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo làm Trưởng ban; quyết định kế hoạch, chương trình công tác của Ban tổ chức và các tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của Ban chỉ đạo và quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo quy chế kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo...

Dự kiến, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13-2023 diễn ra vào tháng 8 tại Đà Nẵng với 6 môn tranh tài.

Tin cùng chuyên mục