Từ khóa: #Lạc lõng

Lạc lõng

Câu chuyện Arsenal ký thêm 2 năm với ông Wenger đa phần được nhìn dưới góc độ hài hước