Từ khóa: #Hà Lan “đã cải thiện lớn” trong chiến thắng Georgia