Từ khóa: #giải bóng rổ VBA 2021

VBA 2021 chính thức bị huỷ vì dịch Covid-19.

Hủy giải bóng rổ VBA 2021

Ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) thông báo chính thức hủy giải đấu năm nay một phần từ ảnh hưởng của Covid-19.