Từ khóa: #Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn tất thủ tục đề rời Tokyo