Từ khóa: #Bóng đá Tây Ban Nha sẵn sàng gói cứu trợ nửa tỷ EUR