Từ khóa: #108 lân đồng diễn lập kỷ lục Guinness Việt Nam