Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB STEEL)

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2023-2028) sáng ngày 24-10 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạnh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Công ty GB STEEL
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ra mắt ngày 24-10
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ra mắt ngày 24-10

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ huyện Thạnh Hóa đã công bố và trao quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn và quyết định thành lập CĐCS Công ty GB STEEL gồm 133 đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 5 đồng chí. Ông Phạm Văn Lên, được chỉ định làm Chủ tịch CĐCS Công ty GB STEEL Ban Chấp hành CĐCS Công ty hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Công đoàn; chuẩn bị và tổ chức Đại hội trong vòng 12 tháng, kể từ ngày được thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mừng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Hóa chúc mừng Ban Chấp hành và CĐCS công ty, đặc biệt nhấn mạnh việc thành lập CĐCS có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người lao động; thông qua tổ chức Công đoàn để tập hợp, thu hút công nhân lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành lâm thời, do ông Phạm Văn Lên được chỉ định làm chủ tịch

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành lâm thời, do ông Phạm Văn Lên được chỉ định làm chủ tịch

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ đã định hướng cho Ban Chấp hành CĐCS triển khai các hoạt động ngay sau khi thành lập như: Tuyên truyền cho đoàn viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn cấp trên, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động như chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…;

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở cũng vận động, hướng dẫn đoàn viên Công ty tham gia các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên, đưa Công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Tin cùng chuyên mục