Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019

Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019

Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 1
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 2
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 3
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 4
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 5
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 6
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 7
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 8
Ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2019 ảnh 9

Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác