Từ khóa: #tr c ti p Vi t Nam Philippines. Xu n Tr ng