Từ khóa: #LS V League 2020. Viettel FC Than Qu ng Ninh