Xấu che?

Vào bữa nọ, các vận động viên (VĐV) nhận lệnh “cấm trại” được phát ra từ Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn). Giải thích việc này, một sếp bự tại Nhổn cho biết: “Để giúp các tuyển thủ tập trung cao độ trong chuyên môn, chuẩn bị Xi-gêm 29”.

Đọc nhiều nhất