Viết cho người ra đi

Viết cho người ra đi

Chàng trai đó đã rời Real Madrid được 2 tháng rồi, nhưng nhung nhớ vẫn còn ở lại Bernabeu. 

Đọc nhiều nhất