Hai trợ lý trọng tài Lệ Trinh và Hà Thị Phượng vượt qua kỳ kiểm tra thể lực

2 trọng tài nữ sẽ điều hành giải hạng Nhất 2021

Phần quan trọng nhất của đợt tập huấn trọng tài trước mùa giải hạng Nhất 2021 là nội dung kiểm tra thể lực, được tiến hành vào ngày 16-3. Đã có 2/3 nữ trọng tài đạt yêu cầu để lập cột mốc lịch sử, lần đầu tiên giải hạng Nhất có sự điều hành của các trọng tài nữ.

Đọc nhiều nhất