Du khách người đổ về phố Tây Bùi Viện để xem khai mạc World cup. Ảnh: Nhật Anh

Khai mạc World Cup 2018: SÔI ĐỘNG PHỐ TÂY BÙI VIỆN

Trong đêm khai mạc World cúp, phố Tây Bùi Viện đông hơn mọi khi. Đặc biệt, số lượng khách Tây chiếm 90% thời điểm hiện tại và để chiếm chỗ đẹp nhất để ngồi xem khai mạc Worl Cup.