Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là điểm tổ chức môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: MINH CHIẾN

Các nội dung điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc 2022 vẫn tổ chức ở Khu liên hợp thể thao Quốc gia

Chắc chắn, sự vụ chưa nộp thuế theo đúng quy định khiến Cục thuế Hà Nội phong tỏa tài khoản và mã số thuế của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ không để ảnh hưởng tới các chương trình thi đấu một số môn thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ở đây, trong đó có môn điền kinh, bơi

Sân vận động Mỹ Đình thuộc Khu LHTTQG Mỹ Đình. Ảnh: GIA KHÁNH

Vụ Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình nợ gần 850 tỷ đồng: Có nguy cơ bán Sân vận động Mỹ Đình để trả nợ

Theo quy định của pháp luật về thuế, nếu không trả thuế đúng thời gian, mỗi tháng Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Khu LHTTQG) sẽ bị tính thêm khoản “phụ trội” 8% tổng số tiền nợ. Tới thời điểm hiện nay, Cục Thuế Hà Nội công bố số tiền nợ gần 850 tỷ đồng (có thể còn tăng). 
Thể thao TPHCM đang tiến tới thu hút các nguồn xã hội hóa để đầu tư thêm vào các công trinh thể thao nhằm có những cơ sở vật chất cho tập luyện, thi đấu và tổ chức giải thể thao trong nước, quốc tế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao TPHCM cần những nguồn lực xã hội chung sức

Thể thao TPHCM đang có những kế hoạch phát triển về nguồn lực con người ở nhiều môn thể thao quan trọng và nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ tập luyện, thi đấu thể thao. Trên hết, ngoài ngân sách của Nhà nước thì việc tìm nguồn xã hội hóa đồng hành vô cùng quan trọng và thiết thực.

Đọc nhiều nhất