Các thiết bị của Canon sẽ được phục vụ cho  Asian Games 2018

Canon đồng hành cùng Đại hội Thể thao châu Á Asian Games 2018

Tập đoàn Canon đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác cơ bản, trở thành nhà tài trợ Đại hội Thể thao châu Á 2018 do Hội Đồng Olympic châu Á tổ chức. Năm nay, Đại hội Thể thao châu Á sẽ diễn ra từ ngày 18-8 đến ngày 2-9 tại Jakarta và Palembang, Indonesia.