Lễ ký hợp tác vào ngày 28-2

Huyền thoại Golf Nick Faldo đã đến Việt Nam

Ngày 28-2, huyền thoại Golf Nick Faldo đã đến Việt Nam để ký kết hợp tác với Công ty Hoàn Cầu Long An về việc triển khai thiết kế dự án sân Golf Hoàn Cầu Long An.

Đọc nhiều nhất