Cựu tuyển thủ Pháp Florent Malouda (trái) trong màu áo tuyển French Guiana.

Giá trị của rủi ro

Bất kỳ một rủi ro nào, cũng đều có giá trị của nó. Khi bạn bước ra làm ăn kinh doanh, rủi ro là thứ mà bạn phải chấp nhận, và nếu nó xảy ra, hoặc bạn phải tìm cách khắc phục được nó, dù phải chấp nhận tất cả những thiệt hại liên quan đến nó, hoặc bạn… thất bại.