Hình ảnh quen thuộc lúc xưa khi Bầu Thắng thường xuống tận cabin động viên các cầu thủ.

Bầu Thắng ở đâu?

1. Hỏi cho vui vậy thôi, chứ ai mà chẳng biết ông Võ Quốc Thắng, tức bầu Thắng, đang là chủ tịch của công ty VPF, đơn vị điều hành các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.