Các nữ tuyển thủ điền kinh thi đấu tại một giải trong nước.

Thay đổi nhận thức về dinh dưỡng

Một lần nữa, đoàn thể thao Việt Nam trước khi tham dự Đại hội quan trọng đã có sự đồng hành của nhà tài trợ về thực phẩm chức năng. Dù vậy, tính hiệu quả hoàn toàn phụ thuộc ở nhận thức của cá nhân người sử dụng sản phẩm.

 

Đọc nhiều nhất