“Cấm sóng”

“Cấm sóng”

- Hay tin hai nhà đài “cấm sóng” đối với một diễn viên hài người miền Nam mà lòng tui rộn rã ghê, anh Ba nha!

Đọc nhiều nhất