Sẽ không còn mô hình Tổng cục TDTT?

SGGPO

Bộ VH-TT-DL đang tiến hành cơ cấu lại bộ máy, tổ chức của Tổng cục TDTT và nhiều khả năng mô hình cơ quan quản lý thể thao sẽ chuyển đổi xuống thành Cục thể thao.

Bộ VH-TT-DL sẽ cơ cấu lại bộ máy, tổ chức mô hình của Tổng cục TDTT. Ảnh: BVH

Bộ VH-TT-DL sẽ cơ cấu lại bộ máy, tổ chức mô hình của Tổng cục TDTT. Ảnh: BVH

Ngày 2-7-2022, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 3032/BNV-TCBC về việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng dựng thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL gởi tới Bộ VH-TT-DL theo đó yêu cầu Bộ VH-TT-DL nghiên cứu hoàn thiện phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch, Tổng cục TDTT phương hướng giảm cấp trung gian (không duy trì mô hình tổng cục) đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương khóa 6 XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12-8-2021 của Chính phủ, Thông báo số 16/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 21-1-2022 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Ngày 16-8 vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã có buổi làm việc, họp của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và trên cơ sở những kết luận tại cuộc họp, Bộ Nội vụ có văn bản gởi Bộ VH-TT-DL thông báo việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Văn bản cũng ghi cụ thể “Đối với 02 Tổng cục gồm Tổng cục TDTT và Tổng cục Du lịch: căn cứ các quan điểm, nguyên tắc, định hướng chỉ đạo của Ban chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ VH-TT-DL xây dựng phương án tổ chức tại Tổng cục TDTT thành một cục thuộc bộ, Tổng cục Du lịch thành một cục thuộc Bộ, đảm bảo tinh gọn, giảm cấp trung gian theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW”.

Bộ Nội vụ yêu cầu Bộ VH-TT-DL hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ theo quy định tại Văn bản số 1132/BNV-TCBC ngày 25-3-2022 của Bộ Nội vụ, và gởi Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ trước ngày 10-8-2022, trình Chính phủ trước ngày 31-8-2022.

Hiện tại Tổng cục TDTT đang có 1 Tổng cục trưởng là ông Đặng Hà Việt (bổ nhiệm ngày 7-5-2022) và 4 Phó Tổng cục trưởng (ông Trần Đức Phấn, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, ông Nguyễn Hồng Minh, bà Lê Thị Hoàng Yến).

MINH CHIẾN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tham dự buổi khai mạc

VFF tổ chức tuyển chọn Giảng viên Trọng tài

Từ ngày 6-12 đến 10-12-2022, LĐBĐ Việt Nam (VFF) tổ chức Khóa tuyển chọn Giảng viên Trọng tài 2022, nhằm mục đích bổ sung lực lượng cho đội ngũ giảng viên trọng tài quốc gia, phục vụ công tác đào tạo và phát triển trọng tài quốc gia cũng như hỗ trợ các địa phương trong công tác phát triển trọng tài phong trào.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Tốc độ