Premier League -Vòng 37

Man City - Huddersfield 0-0: Man xanh chính thức đăng quang

SGGPO
 
 
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 1
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 2
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 3
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 4
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 5
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 6
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 7
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 8
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 9
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 10
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 11
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 12
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 13
Man xanh chính thức đăng quang ảnh 14

THỦY TRẦN (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác