Hai ủy viên Ban Chấp hành FIFA bị cấm hoạt động tạm thời

Hai ủy viên Ban Chấp hành FIFA bị cấm hoạt động tạm thời, theo quyết định của Ủy ban đạo đức FIFA.

Phó Chủ tịch FIFA Reynald Tamarii và Amos Adamu bị điều tra nghi án bán phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022, trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vào ngày 2-12-2010.

P.V.

Tin cùng chuyên mục